De Europese Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 2018. Kent deze wet geen geheimen meer voor je bedrijfscommunicatie, je website en je webshop? Test je kennis!

Voor wie geldt de AVG?

De AVG geldt voor alle ondernemers die te maken hebben met privacygevoelige informatie, ook zzp'ers en kleine mkb’ers. De wet geldt ook voor de overheid, scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen. Ook internationale bedrijven die zaken doen binnen de EU moeten zich aan de AVG houden.

Wanneer krijg je er mee te maken?

Je krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een (digitale) offerte of nieuwsbrief, of door het bijhouden van afspraken en contactgegevens van (toekomstige) klanten en medewerkers.

Ook gegevens die met cookies gekoppeld zijn aan IP-adressen en volg-software vallen hieronder. Dit doe je bijvoorbeeld al, als je `tracking’ gebruikt. Zelfs als je niet weet van wie de gegevens zijn, moet je ze als privacygevoelige informatie behandelen.

Regelhulp AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een Regelhulp AVG gemaakt, die je helpt bij het bepalen van de impact van de AVG op jouw bedrijf. Hierin staan enkele vragen. Na het beantwoorden van deze vragen kun je direct aan de slag.
Lees meer over de Regelhulp AVG op onze website

Heb je persoonsgegevens digitaal goed beveiligd?

Bedrijven die binnen de EU opslag in de cloud verzorgen, moeten voldoen aan de Europese AVG-richtlijnen. Controleer of je cloud-dienstverlener een zogenaamde ISAE3402-certificering heeft. Daarmee laat het bedrijf zien dat ze aan de richtlijnen voldoen.

`Het huidige Google analytics, een Amerikaans bedrijf, voldoet nog niet aan de AVG-richtlijnen. Het is namelijk onbekend waar de persoonsgegevens worden opgeslagen en wat er mee gebeurt,’ aldus Robert Kronshorst, directeur Yolknet. `Google geeft aan dat ze dat wel op orde hebben bij de update Google Analytics 4’.

Mocht je nog de 'oude' Google Analytics 3 gebruiken, dan voldoe je dus niet aan de AVG. Dit is gemakkelijk op te lossen door over te stappen naar de nieuwe versie. Yolknet kan dit voor je verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wil je weten of jouw website of webshop voldoet aan de AVG?
Of heb je interesse in Google Analytics 4?
Wij helpen je graag!

Neem contact op met Yolknet

Yolknet© 2005 - 2024Alle rechten voorbehoudenPrijzen excl. 21% btw