Missie
De internetwereld kent veel moeilijke termen (afkortingen, Engelse termen etc), vooral voor niet-ICT'ers. Daarbij is het internet niet tastbaar, waardoor het lastig is om je iets voor te stellen bij een term als ‘hosting’.
Om het voor iedereen mogelijk te maken een website, webshop of webapplicatie te gebruiken maakt Yolknet gebruiksvriendelijke oplossingen. We willen ook onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen. Domeinnamen beheren, webhosting inrichten, updates installeren, maar ook het schrijven van teksten en online marketing zijn enkele diensten die Yolknet aanbiedt die hiervoor kunnen verzorgen.

Visie
Om de missie te verwezenlijken biedt Yolknet een breed aanbod van online diensten, zodat klanten met bijna al hun webgerelateerde vragen terecht kunnen.
Yolknet zorgt voor haar klanten en is de schakel tussen de behoefte van de klant en de online mogelijkheden.

Maatschappelijk betrokken (MVO)
Yolknet is maatschappelijk betrokken door de ondersteuning van verschillende goede doelen. Educatie is belangrijk, daarom zijn we erkend als stageleerbedrijf en steunen we projecten in Indonesië en India. Met groene hosting dragen we ook bij aan een duurzame wereld.
Lees meer over de maatschappelijke steun van Yolknet op deze pagina.

Yolknet© 2005 - 2024Alle rechten voorbehoudenPrijzen excl. 21% btw