Yolknet gaat voor educatie
De maatschappelijke betrokkenheid van Yolknet blijkt uit de ondersteuning van verschillende goede doelen. Educatie en het uitwisselen van kennis vindt Yolknet belangrijk. Daarom de keuze om als Erkend-Leerbedrijf een stageplek te bieden aan studenten, middelbare scholieren te begeleiden en projecten te steunen in Indonesië en India.

Stichting Hibiscus (stichtinghibiscus.nl)
Stichting Hibiscus is een organisatie die hulp biedt aan kinderen in Indonesië op het gebied van hygiëne en educatie. Door ‘adoptie’ krijgen kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid om naar school te gaan. Yolknet zet zich sinds 2018 hiervoor in en steunt onder andere een van de kinderen. De donaties die wij de stichting aanreiken, worden gebruikt voor een breed scala aan schoolbenodigdheden.

Stichting Kindia (kindia.nl)
Er is veel ongelijkheid in India en de omgeving waar je wordt geboren is bepalend voor de rest van je toekomst. Kindia helpt straatkinderen en kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in India onder andere om zelfstandig te functioneren in de maatschappij. En om een kans te krijgen op onderwijs. Een mooi initiatief dat Yolknet van harte steunt.

Webhosting
Dichter bij huis zet Yolknet zich ook in voor een duurzamere wereld door middel van ecologische compensatie. Onze servers staan in een datacentrum dat milieuvriendelijk functioneert, onder andere door groene stroom op basis van windenergie te gebruiken. Webhosing bij Yolknet betekent daarom "groene webhosting".

 

Yolknet© 2005 - 2024Alle rechten voorbehoudenPrijzen excl. 21% btw