Probleem
De trainers van Gymnastiek Vereniging Best melden elke maand de gegeven lesuren. In de ‘oude situatie’ werd de informatie op verschillende manieren doorgegeven. Een foutgevoelig en tijdsintensief (en soms onleesbaar) traject voor de penningmeester.

Oplossing
Een trainer heeft een vast rooster met lestijden, maar gaat soms ook mee naar wedstrijden of valt in bij een andere groep. Het gaat meestal om een uitzondering, normaliter gaat het om een vast rooster. Yolknet heeft online formulier ontwikkeld waarbij voor elke trainer de maandelijkse uren zijn ingevuld. De trainer controleert het formulier, voegt eventueel extra uren toe en verstuurt het met een druk op een knop.
De gegevens worden in de database opgeslagen, de penningmeester ontvangt alle uren in een overzichtelijke mail en kan de uren uitbetalen.
Ook de trainer ontvangt een exemplaar van de ingevulde gegevens.

Resultaat
Het resultaat is tijdsbesparing. Voor de trainer èn de penningmeester. En omdat de informatie op één centrale plek wordt opgeslagen is het ook een prima archieffunctie.

Nieuwsgierig hoe we in jouw bedrijf processen kunnen vergemakkelijken? Neem contact op met Yolknet.

declaratieformulier

Probleem
Het Culinaire Gilde Brabanconne (CGB) bestaat uit diverse kookgroepen die allemaal op een vaste dag in de week koken. Per bijeenkomst worden diverse lijsten op papier ingevuld. Een foutgevoelig en omslachtig (en soms onleesbaar) traject.

Oplossing
Yolknet heeft de formulieren geautomatiseerd:

  • Checklist: is alles achtergelaten conform de regels?
  • Evaluatie: beoordeling van het menu op verschillende aspecten.
  • Afrekenformulier: ingevuld door de kok, naar aanleiding van opgegeven kosten van het verbruik van ingrediënten en de aankoop van materialen. Na het indienen van het afrekenformulier en een akkoord, worden de declaraties 'automatisch vergoed'.

Resultaat
Efficiënter en betere vastlegging van gegevens. Daarnaast gebruikt de huishoudelijke dienst het afrekenformulier ter controle van de opgegeven aantallen.

Nieuwsgierig hoe we in jouw bedrijf processen kunnen vergemakkelijken? Neem contact op met Yolknet.

formulier cgb

In-Situ heeft Yolknet gevraagd om een website te realiseren waarmee het bedrijf wereldwijd beter wordt gevonden in zoekmachines. In deze case lees je hoe we tot het gewenste resultaat zijn gekomen.

In-Situ is onderdeel van het eveneens Nederlandse Arcadis, een internationaal opererend advies- en ingenieursonderneming. In-Situ is specialist op het gebied van bodemsaneringen, herontwikkeling van vervuilde locaties en blauwalgbestrijding.
De vraag die In-Situ bij Yolknet neerlegde was om beter gevonden te worden door projectontwikkelaars en in de bouwwereld. Met name uit het buitenland. De vorige website van In-Situ was na een paar jaar zowel grafisch als technisch verouderd.
Een mooie aanleiding om met een nieuwe website aan de slag te gaan.

Onderzoek zoektermen concurrentie
Om inzicht te krijgen in de vindbaarheid van de website hebben we eerst onderzoek gedaan naar de zoektermen die voor In-Situ relevant zijn en die door concurrenten worden gebruikt. Op basis van de onderzoeksgegevens is beoordeeld welke termen interessant zijn.

Navigatiestructuur opstellen
Met de zoektermenanalyse en de gegevens uit Google Analytics over goedbezochte pagina's zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van een navigatiestructuur. We hebben een voorstel geschreven op welke plek bepaalde pagina's en onderwerpen moeten komen en hoe de nieuwe menu-indeling zal worden.

Teksten en ontwikkeling
Na akkoord op de nieuwe indeling werd begonnen met het schrijven van de webteksten. Daarbij is rekening gehouden met de belangrijke zoektermen die eerder zijn bepaald.
Ook werd gestart met de ontwikkeling van de nieuwe website.

Het eindresultaat is een tweetalige website, met SEO-teksten die goed scoren in zoekmachines en die technisch hoog scoort. Zie hieronder het verschil met de vorige website.

in situ nieuw 1 in situ nieuw 2

in situ oud 1 in situ oud 2

De score van de nieuwe website van In-Situ is een stuk beter dan de vorige versie. De site laadt sneller, onder andere omdat de omvang van de pagina kleiner is.

Wil je ook een website die goed scoort in zoekmachines en technisch van hoge kwaliteit is? Neem vrijblijvend contact met ons op over de mogelijkheden.

Probleem
Inschrijving van leden voor de Gymanstiek Vereniging Best ging door meerdere handen met als laatste schakel degene die de sportkleding (materiaalbeheer) verzorgt. Daarna volgde de nodige feedback vanuit de diverse functionarissen richting het nieuwe lid.

Oplossing
Yolknet heeft dit proces geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Als eerst zijn de diverse rollen in kaart gebracht. Wie is er verantwoordelijk voor welke handeling(en)?! In de nieuwe situatie krijgen de penningmeester en trainer direct na inschrijving een e-mail. In deze berichten staat een link waarmee zij met één klik kunnen bevestigen. Na bevestiging door beiden, zorgt het systeem voor een bericht naar de materiaalbeheerder, waarna het nieuwe lid nu direct een aanmeldingsbevestiging ontvangt. De openstaande aanmeldingen kunnen dan door de trainers bekeken worden door in te loggen op de website.

Resultaat
Het resultaat van de aanpassingen door Yolknet is een efficiëntere en snellere afhandeling van de inschrijving en onnodige administratie wordt voorkomen.

Nieuwsgierig hoe we in jouw bedrijf processen kunnen vergemakkelijken? Neem contact op met Yolknet.

aanmeldingen formulier

Afbeelding: de ledenadministratie kan aanmeldingen van leden goedkeuren in het systeem.

Yolknet© 2005 - 2024Alle rechten voorbehoudenPrijzen excl. 21% btw